خرید جم تاپ وار top war

1401/2/27 12:00:29Categories: خرید جم تاپ وار top war|

خرید جم الماس تاپ وار top war جم و الماس بازی تاپ وار پس از ورود به یک جزیره متروکه ابتدا باید پایگاهی برای آموزش نیروهای خود ایجاد نمایید ، سپس آنجا را با دیگر ساختمان های مورد نیاز تکمیل کنید. در بازی تاپ وار نبردهای مختلفی وجود دارد [...]